סדנאות, הרצאות וסמינרים

משפחת המטופל

סדנא למטפלים (מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים, עו"סים, קלינאי תקשורת וחינוך מיוחד, ועוד) אשר מעוניינים להרחיב את ההסתכלות על המטופל האינדיווידואלי ולכלול בה את משפחתו. מטרת הסדנא להקנות כלים למגע יעיל ופורה של המטפל עם משפחות המטופלים שלו. מפגשים של 2 – 4 ימים מלאים (כ-8 שע' בכל יום).
טיפול הקשרי
Contextual Therapy
תיאוריה ויישום


סדנת מבוא בת יומיים שמטרתה חשיפה והיכרות של מטפלים עם העקרונות ודרכי הטיפול של הגישה ההקשרית הבין-דורית, ויישומם בקשר הטיפולי. היכרות עם הכוחות הסמויים במערכת יחסים במשפחה אשר קובעים, מקיימים או מגבילים את אפשרויות החיים של החברים במשפחה.
משפחת המוצא
Family Of Origin
נאמנויות ומורשות


סדנא למטפלים, עו"סים ופסיכולגים שמטרתה לספק הזדמנות ומסגרת למטפלים ללמוד על משפחת המוצא שלהם בדרך ייחודית ולרכוש היכרות עצמית חשובה שתהווה נכס בעבודתם. 2-4 ימים מלאים או או 10 מפגשים של 3 שעות
קבוצת הדרכה לסועדים את הוריהם הקשישים

עם התקדמות מעגל החיים אנו מוצאים במשפחות רבות חילופי תפקידים בין הורים לילדיהם. מעבר לקושי הטכני ישנו גם הקושי הרגשי להמשיך לקיים את הקשר האינטימי עם ההורה כשיש עניינים לא סגורים מהעבר
הרצאות

מוצעות בנושאים של סוגיות הורות מאתגרות לאורך שלבי ההתפתחות השונים של ילדים, הדרכות הורים, תפקיד ההורים במערכת היחסים בין האחים, התמודדות משפחתית עם האתגרים שקשורים להולדת ילד בעל צרכים מיוחדים, ועוד
קבוצת הדרכה והתייעצות למטפלים

הדרכה לקבוצות וליחידים מוצעת למטפלים משפחתיים, יועצים, מרפאים בעיסוק, ומטפלים אחרים. ההדרכה כוללת דיון מעמיק בסיטואציות טיפוליות מאתגרות במקרים קשים של משפחות רב-בעייתיות. גם בקבוצות ההדרכה ניתן דגש לאוריינטציה של הגישה ההיקשרית.
8 מפגשים שבועיים של שעתיים, 5 עד 6 משתתפים.
 
ד"ר עופרה שחם, מתחם שרונה, תל אביב     
טיפול זוגי, טיפול משפחתי, טיפול פרטני
Facebook