פרסומים מקצועיים

 • מאמר 1:
  שחם, ע., (2017). המטופל, המשפחה, והמערכת השיקומית בראי הגישה ההקשרית. ב-שליו, ע., הדס-לידור נ. (עורכות) מאי-נראות לשותפות. כרך א' עמ. .179-188 הוצאת הקריה האקדמית אונו  להורדה לחצו כאן
   
 • מאמר 2:
  טיפול הקשרי (Contextual Therapy) – עקרונות ותיאור מקרה. במשפחה, בטאון האגודה הישראלית לטיפול במשפחה ובנישואין. גליון מס. 38, אוקטובר 95. עמודים 60-68.
  להורדה לחצו כאן
   
 • מאמר 3:
  Quick Mood Fixes vs. Sustained Relational Giving – How to hold on to Feeling and Being Happy in Family Therapy Magazine, AAMFT. Nov/Dec 2006 Vol. #5; pp. 22-27 with R. Draeger-Muenke and H. Horowitz.
  להורדה לחצו כאן
   
 • מאמר 4:
  An Illustration of Contextual Family Therapy in Family Therapy Magazine, AAMFT. Sep/Oct 2005 Vol. #4; pp. 34-37
  להורדה לחצו כאן
   
 • מאמר 5:
  ניכור הורי..... נאמנות מפוצלת.   קישור
   
 • נאמנות במשפחה.  קישור
   
 • נאמנות סמויה במשפחהקישור
   
 •  
 
 
 
ד"ר עופרה שחם, מתחם שרונה, תל אביב     
טיפול זוגי, טיפול משפחתי, טיפול פרטני
Facebook